parallax background

W Moszczanach dziś

21 marca 2018
W Jego Miłosierdziu
19 marca 2018
Watykański szpital
21 marca 2018
W Jego Miłosierdziu
19 marca 2018
Watykański szpital
21 marca 2018

,,Coś mi dał Boże litościwy przez czułość rodziców, racz w cząstce odebrać dla cierpiących”. Powyższy napis wyrażający intencję fundatorki zakładu w Moszczanach, widnieje na frontonie kaplicy sióstr miłosierdzia od 1820 roku.

To tutaj kolejne pokolenia sióstr w odpowiedzi na Chrystusowe wezwanie realizują idę miłosierdzia. Pragną zaświadczyć, że Miłość Chrystusa ukrzyżowanego przynagla je do dawania siebie. Wierzą, że jak mawiał św. Wincenty: ,,chorzy mają zaszczyt być przedstawicielami Jezusa Chrystusa, który przyjmuje oddawane im usługi, jako wykonane dla Niego samego”.

Obecnie siostry służą osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywa 130 osób. Są to mężczyźni i kobiety w wieku od 20 do 90 lat.

Posługę w tym domu pełni pięć sióstr pielęgniarek. Jedna z nich jest zaangażowana w prowadzenie grupy Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, inna animuje spotkania grupy modlitewnej, a kolejna dba o kaplicę DPS-u. Dwie siostry dokształcają się długoterminowo celem podniesienia jakości posługi.