parallax background

Niecodzienne spotkanie

29 września 2023
Wincentyńskie świętowanie w Tenczynku
27 września 2023
Sesja w Paryżu
1 października 2023
Wincentyńskie świętowanie w Tenczynku
27 września 2023
Sesja w Paryżu
1 października 2023

W dniu 29 września br. w Uroczystość Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała miałyśmy radość gościć w Domu Prowincjalnym przy ul. Warszawskiej 8 w Krakowie J. E. Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolitę Lwowskiego.

Ks. Arcybiskup wręczył S. Wizytatorce Annie Pietrasik, przedstawicielce Prowincji Krakowskiej Pamiątkowy Medal upamiętniający 15. rocznicę beatyfikacji bł. Marty Wieckiej przypadającą w Roku Miłosierdzia przeżywanym w Kościele Rzymskokatolickim na Ukrainie.

Ksiądz Arcybiskup spotkał się na krótko ze Wspólnotą Św. Katarzyny Labouré (siostry z infirmerii) oraz ze Wspólnotą Sióstr Domu Prowincjalnego. W swoim słowie podzielił się radościami swojej pasterskiej posługi, a także troskami jakich doświadcza Ukraina z powodu wojny. Podziękował za modlitwę i posługę sióstr na tamtejszym terenie. Siostry ze swej strony zapewniły o duchowej łączności w wydarzeniach dzisiejszego świata i ofiarowaniu swojej modlitwy w intencji pokoju na świecie i w ludzkich sercach.

Wizytatorka Anna Pietrasik w imieniu wszystkich sióstr złożyła Księdzu Arcybiskupowi życzenia z okazji 16. rocznicy Sakry Biskupiej, ofiarując wizerunek Matki Bożej od Cudownego Medalika.

Dziękujemy Bożej Opatrzności za to cenne spotkanie. Zapewniamy J. E. Ks. Arcybiskupa o naszej modlitwie.