parallax background

Dar i Tajemnica

11 lipca 2022
Peregrynacja Medalika
8 lipca 2022
Czuwanie z Maryją
12 lipca 2022
 

Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania. Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15,16)....

„Do Boga należy wybór tych, których On zechce powołać. Tylko Bóg jest Panem żniwa i tylko On wybiera tych, których powołuje do pracy w swojej winnicy” (św. Wincenty)

10 lipca 2022 r. w naszym Domu Prowincjalnym w Krakowie dziękowaliśmy Bogu za 60 lat powołania naszych Drogich Sióstr. Podczas Eucharystii o godz. 10.30 przedstawiliśmy Chrystusowi ich intencje:

„Nasz Zbawicielu, Ty przed 60 laty wezwałeś do pójścia za Tobą i naśladowania Ciebie nasze Drogie Siostry: Siostrę Aldonę, Siostrę Alinę i Siostrę Bożenę. Dziękujemy Ci dzisiaj wraz z Nimi za niezliczone łaski i dobrodziejstwa jakich im udzieliłeś; za wszelkie dobro, które przez ich posługę stało się udziałem Zgromadzenia, Ubogich i naszym. Umacniaj Je swoją łaską i błogosławieństwem na obecnym etapie podążania za Tobą. Przez wstawiennictwo Maryi Jedynej Matki Zgromadzenia i naszych Świętych Założycieli składamy na Twoim Ołtarzu wszystkie ich intencje i to co kryje się w ich sercu”.

Podczas homilii Ojciec Dyrektor Bogdan Zapotoczny wspomniał kolejne etapy ich ofiarnej posługi w Zgromadzeniu.

Po Mszy św. była okazja do wspólnego świętowania przy stole. Złożyły się na nie: życzenia, śpiew, wzruszające wspomnienia naszych Sióstr Jubilatek o tym jak Dobry Bóg doprowadził Je do Zgromadzenia i jak Je prowadził przez życie.

„Pośród różnych życia dróg, Wasze pragnienie serca było jedno, naśladować swego Oblubieńca, który tak wielką troską otaczał każdego potrzebującego na duszy i na ciele. Powołanie to dar i tajemnica, to nieustanna troska o żywego Boga w nas i w drugim człowieku” (z życzeń Siostry Przełożonej Krystyny).