parallax background

Świętowanie wolności

19 grudnia 2021
Duchowe potrzeby górą
13 grudnia 2021
100 lat!
26 grudnia 2021
Duchowe potrzeby górą
13 grudnia 2021
100 lat!
26 grudnia 2021
 

Takie nadzwyczajne świętowanie odbyło się z okazji 9 rocznicy rozpoczęcia działalności Centrum Rehabilitacyjnego „Comunità in Dialogo” (Wspólnota w Dialogu) w Buldynce k. Odessy. W 2012 roku, kiedy cały świat oczekiwał na koniec świata, jakby na przekór wszystkiemu rozpoczęto odważną walkę o życie – o godne życie.

Właśnie 12.12.2012, o godz. 12.00 uroczystą Eucharystią, z Bożym błogosławieństwem rozpoczęło się wspaniałe dzieło pomocy osobom uzależnionym. Dzieło powrotu do normalnego funkcjonowania, do życia w zwyczajnych, codziennych, ale też świątecznych kolorach… utraconych, zapomnianych, zgubionych w bólu i osamotnieniu bez bliskich i kochanych...

W ciągu tych lat, 2 letni program rehabilitacji ukończyło już wielu uczestników. Dziś są z nami obecni jako goście, choć powrócili na świętowanie jak bliscy domownicy. Cieszą się z nami tym bardziej, że właśnie tego dnia znów ukończyło swój program sześcioro następnych „wojowników o życie”. Witamy rodziny, bliskich, przyjaciół...

Nasze świętowanie rozpoczął ks. Witalij Nowak CM wygłaszając słowo wprowadzające. Przypomniał piękny miniony czas, rozwój dzieła, które niesie dobro zagubionemu człowiekowi i jego bliskim.

Nasze tegoroczne spotkanie miało nowy wymiar, gdyż podjęty został nowy, ale bardzo aktualny temat: „Zryw, porażka po leczeniu…”. Naświetlone zostały ważne przyczyny oraz symptomy poprzedzające nawrót choroby. Zaakcentowano konieczność wytężonej uwagi względem siebie, czujności... ale też wagę tego, co pomaga trwać i cieszyć się swoim życiem, dając szczęście innym.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji odesko-symferopolskiej - bp Stanisław Szyrokoradiuk, który skierował do uczestników swoje pasterskie słowo.

Czas agapy, wdzięczności, podziękowań i świadectw... Dzień, który napełnił nasze serca wdzięcznością - najpierw dobremu Bogu za Jego bezwarunkową Miłość, która nie męczy się czekaniem... Następnie wdzięcznością wobec wszystkich, którzy ofiarują całych siebie, by pomóc, przeprowadzić przez niewiarygodnie trudny etap, dodając wiary w nowe życie. Trud, który owocuje i rodzi miłość oraz dobro w człowieku.