parallax background

Świętowanie wolności

19 grudnia 2021
Duchowe potrzeby górą
13 grudnia 2021
100 lat!
26 grudnia 2021
 

Takie nadzwyczajne świętowanie odbyło się z okazji 9 rocznicy rozpoczęcia działalności Centrum Rehabilitacyjnego „Comunità in Dialogo” (Wspólnota w Dialogu) w Buldynce k. Odessy. W 2012 roku, kiedy cały świat oczekiwał na koniec świata, jakby na przekór wszystkiemu rozpoczęto odważną walkę o życie – o godne życie.

Właśnie 12.12.2012, o godz. 12.00 uroczystą Eucharystią, z Bożym błogosławieństwem rozpoczęło się wspaniałe dzieło pomocy osobom uzależnionym. Dzieło powrotu do normalnego funkcjonowania, do życia w zwyczajnych, codziennych, ale też świątecznych kolorach… utraconych, zapomnianych, zgubionych w bólu i osamotnieniu bez bliskich i kochanych...

W ciągu tych lat, 2 letni program rehabilitacji ukończyło już wielu uczestników. Dziś są z nami obecni jako goście, choć powrócili na świętowanie jak bliscy domownicy. Cieszą się z nami tym bardziej, że właśnie tego dnia znów ukończyło swój program sześcioro następnych „wojowników o życie”. Witamy rodziny, bliskich, przyjaciół...

Nasze świętowanie rozpoczął ks. Witalij Nowak CM wygłaszając słowo wprowadzające. Przypomniał piękny miniony czas, rozwój dzieła, które niesie dobro zagubionemu człowiekowi i jego bliskim.

Nasze tegoroczne spotkanie miało nowy wymiar, gdyż podjęty został nowy, ale bardzo aktualny temat: „Zryw, porażka po leczeniu…”. Naświetlone zostały ważne przyczyny oraz symptomy poprzedzające nawrót choroby. Zaakcentowano konieczność wytężonej uwagi względem siebie, czujności... ale też wagę tego, co pomaga trwać i cieszyć się swoim życiem, dając szczęście innym.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji odesko-symferopolskiej - bp Stanisław Szyrokoradiuk, który skierował do uczestników swoje pasterskie słowo.

Czas agapy, wdzięczności, podziękowań i świadectw... Dzień, który napełnił nasze serca wdzięcznością - najpierw dobremu Bogu za Jego bezwarunkową Miłość, która nie męczy się czekaniem... Następnie wdzięcznością wobec wszystkich, którzy ofiarują całych siebie, by pomóc, przeprowadzić przez niewiarygodnie trudny etap, dodając wiary w nowe życie. Trud, który owocuje i rodzi miłość oraz dobro w człowieku.