parallax background

Świetlica Seniora w Tenczynku

12 grudnia 2021
Błagania o pokój
10 grudnia 2021
Duchowe potrzeby górą
13 grudnia 2021
Błagania o pokój
10 grudnia 2021
Duchowe potrzeby górą
13 grudnia 2021
 
Otwarcie Świetlicy Seniora w Tenczynku

W ostatni poniedziałek listopada odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy dla seniorów. Przedstawiciele całej społeczności w Tenczynku przybyli zobaczyć, jak szarytki wyremontowały stare przedszkole.

Wszystko rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą koncelebrowaną w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Tenczynku. Eucharystii przewodniczył dyrektor prowincji Krakowskiej o. Bogdan Zapotoczny, a współcelebrowali ks. Eugeniusz Walentynowicz oraz ks. Jerzy Górny. O. Bogdan podczas kazania nawiązał do postaci św. Wincentego a Paulo, patrona oraz założyciela naszego zgromadzenia. Prosił również o modlitwę za siostrę przełożoną Bożenę, inicjatorkę świetlicy dla seniorów.

Po Mszy św. wszyscy goście przeszli do drugiej części domu sióstr mieszącej się przy ulicy Szkolnej 2, gdzie kiedyś mieściło się przedszkole. Wszyscy byli zaskoczeni, jak bardzo to miejsce zmieniło się i odżyło. Wiele osób pamięta je jeszcze z czasów swego dzieciństwa, gdy funkcjonowało jako przedszkole. Wstęgę przecięli Burmistrz Miasta i Gminy Krzeszowice p. Wacław Gregorczyk oraz s. Bożena Król, przełożona wspólnoty w Tenczynku. Gdy wszyscy zajęli miejsca w pokoju gościnnym, p. Anna Łukasik, nauczycielka szkoły podstawowej w Tenczynku, przybliżyła historię założenia domu sióstr szarytek w XIX w. przy parafii św. Katarzyny.

Następnie przyszedł czas na gratulacje, składane na ręce siostry przełożonej. Na początku złożyła je s. asystentka Katarzyna Dzierżanowska, po niej Burmistrz Gminy Krzeszowice oraz Sołtys p. Jerzy Wnęk.

Na uroczystości przybyła również Prezes Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Polsce p. Wioletta Timmermans oraz Dyrektor GOPS w Krzeszowicach – p. Aneta Solarz. Obecna była również p. Ewa Cudzik-Tekielak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tenczynku, która przy okazji gratulacji przywołała swoje wspomnienia związane z dawnym przedszkolem.

Na zakończenie spotkania piosenkę o Tenczynku zaśpiewały dzieci z przedszkola samorządowego, którym towarzyszyła Dyrektor Przedszkola p. Marzena Kubin. Koło Gospodyń Wiejskich również zaprezentowało piosenkę specjalnie ułożoną na tę okazję. Następnie siostry zaprosiły wszystkich zebranych na kawę oraz ciastko, upieczone oczywiście przez siostry.


 
 

Świetlica otwarta jest codziennie od poniedziałku do soboty. Przyjść tutaj może każdy, kto czuje się samotny, nie tylko osoby starsze – tak siostra Bożena odpowiedziała na pytanie, kto i kiedy może skorzystać z tego miejsca. Świetlica jest prowadzona przez członkinie Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, z Prezesem p. Danutą Ryś na czele, oraz przez siostry szarytki. Dom dziennego pobytu dla seniorów znajduje się przy ulicy Szkolnej 2 w Tenczynku. Dzięki wsparciu wielu dobroczyńców oraz sponsorów mogło powstać to dzieło, które może służyć każdemu.