parallax background

Ludu swego odwiedza ściany…

8 czerwca 2021
Ze świętą uśmiechniętą
5 czerwca 2021
WYMOWNE DWA SERCA!
11 czerwca 2021
 

Obecnością i eucharystyczną bliskością Jezusa w swoich progach najbardziej chyba cieszą się osoby chore, niedomagające. Nasz Ojciec i Przyjaciel - jak przypomina sztandarowa pieśń na Boże Ciało - przychodzi „zagrody nasze widzieć”: naszą codzienność, zmagania, czasem opuszczenie i tęsknotę, ale także radość przebywania razem i ciepło ludzkiej dobroci objawiającej Miłość Boga.

Od czasu pandemii procesja w Domu Pomocy Społecznej im. Helclów przeniosła się z ogrodu do wnętrza budynku, dzięki czemu większa liczba Mieszkańców może przywitać Jezusa Eucharystycznego i oddać Mu cześć na oddziałach, gdzie przygotowano także cztery tradycyjne ołtarze.

Poniżej kilka zdjęć z tegorocznej procesji po DPS-ie.

 
 

W tradycyjnych procesjach z okazji Uroczystości Bożego Ciała, uczestniczyły Siostry każdej wspólnoty prowincji, włączając się w barwne święto swojej wspólnoty parafialnej bądź diecezjalnej, często u boku Dzieci i Młodzieży Maryjnej, co widać na kilku poniższych zdjęciach:

 
 
Powyższe zdjęcia zaczerpnięto ze stron parafialnych (jak w podpisie), miejskich oraz Galerii „Gościa Niedzielnego”. Zachęcamy do przeglądania tych stron, by kontemplować odbiór daru Eucharystii...