parallax background

Modlitwa w pandemii

2 czerwca 2021
Rok Św. Józefa
1 czerwca 2021
Ze świętą uśmiechniętą
5 czerwca 2021

W tym roku mija 25 lat od kanonizacji św. Jana Gabriela Perboyre

Ten francuski Misjonarz św. Wincentego a Paulo zginął śmiercią męczeńską w Chinach, w miejscowości Wuhan, gdzie zapoczątkowana została obecna pandemia.

W domu prowincjalnym w Krakowie codziennie uciekamy się do jego szczególnego orędownictwa modląc się cząstką Różańca świętego o ustanie pandemii koronawirusa.

Warto przyłączyć się do naszej codziennej modlitwy wyrażonej w gorącym błaganiu:

 

Święty Janie Gabrielu Perboyre, prezbiterze męczenniku,
racz wejrzeć na modlitwę Kościoła, któremu całe życie służyłeś.
Prosimy Cię o łaskę oddalenia od nas epidemii koronawirusa, która pustoszy ludzkość,

a która wzięła swe źródło z miejsc uświęconych Twoją posługą misyjną i męczeńską śmiercią.
Przez miłość do Rodziny Kościoła, prosimy Cię o ratunek dla wszystkich zarażonych,
o siły i cierpliwość dla zaangażowanych w posługę medyczną,
o światło Ducha Świętego dla sprawujących władzę starających się opanować sytuację,
o pokój serca dla przeżywających trwogę.
Wyproś łaskę wiecznego szczęścia dla tych,
którzy odeszli do wieczności w wyniku tej pandemii,
pociesz nadprzyrodzoną nadzieją ich rodziny.
Niech Twoja ofiarna, męczeńska śmierć przez uduszenie na chińskiej ziemi
uprosi nam u Boga łaskę uwolnienia od pandemii i siejącej śmierć, trwogę, niepewność w świecie nas otaczającym.
Razem z Tobą we wspólnocie Kościoła,
którą wzorem Zbawiciela umiłowałeś do końca,
wzywamy dziś orędownictwa Wniebowziętej Matki Kościoła w słowach:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.