parallax background

Placówki wychowawcze

Centra dla bezdomnych
3 kwietnia 2020
Domy Pomocy Społecznej
31 marca 2020
Dom dla sierot prowadzony przez zgromadzenie na Kazimierzu od r. 1884 r. po odzyskaniu w 2004 r. nazwany został Domem Dziecka św. Ludwiki.  Aktualna nazwa brzmi:

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki