parallax background

Placówki wychowawcze

Centra dla bezdomnych
3 kwietnia 2020
Domy Pomocy Społecznej
31 marca 2020

„Jaką funkcję pełnicie wobec tych dzieci? Jesteście w pewnym sensie ich dobrymi aniołami!… o, moje córki, … wraz z tymi niebieskimi duchami jesteście przydzielone do opieki nad tymi dziećmi”.

św. Wincenty a Paulo do sióstr miłosierdzia 7-12-1643

Dom dla sierot prowadzony przez zgromadzenie na Kazimierzu od r. 1884 r. po odzyskaniu w 2004 r. nazwany Domem Dziecka św. Ludwiki,  w 2011 r.  zmienił nazwę na Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych św. Ludwiki