Zimowe ferie WMM

Seminarium czyli…
28 lutego 2018
Historia DPS w Bobrku
7 marca 2018

Jak można spędzać ferie? Propozycje Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej obejmują różne formy rekreacji, a także zgłębiania Słowa Bożego – przy czym wszystko powyższe ma na celu pogłębienie relacji z Bogiem i wspólnotą. Poniższe galerie prezentują turnusy rekolekcyjne stowarzyszenia:

29 stycznia do 3 lutego. Na rekolekcjach w Piwnicznej adresowanych do WMM województwa podkarpackiego spotkały się dzieci i młodzież z Rymanowa Zdroju, Studziana i Moszczan. Rekolekcje prowadził Ks. Krzysztof Bieńczak. Uczestnikom towarzyszyła s. Iwona Piela ze współpracownicami: s. Agnieszką Krzak i s. Magdaleną Kajdas.
13 do 18 lutego. Rekolekcje WMM w Piwnicznej-Zdroju prowadzili: s. Joanna Nowińska i ks. Konrad Jaworecki CM pod hasłem „Bóg jest dobry”. Uczestnicy zagłębiali się w biblijną historię dwóch Tobiaszy. Oprócz lektury Słowa było też miejsce na kreatywne działania, konfrontowanie Słowa Bożego ze sztuką, m. in. poprzez pantomimy, układy taneczne, teatr lalkowy, improwizacje sceniczne oraz pracę ze sztuką filmową.  
19 – 24 lutego. WMM ze Słubic przebywało w Zakopanem. Prowadzący to: ks. Maciej Golas CM oraz s. Krystyna Koszut. Miejsce zakwaterowania to Willa Kasprowy. Wykorzystano maksymalnie typowe atrakcje tego okresu jak jazda na nartach, kulig… itp. Odbyła się też wycieczka do Krakowa.  
20 -25 lutego. WMM ze Smęgorzowa i Dąbrowy Tarnowskiej wraz z kilkoma lektorami tegoroczne ferie twórczo spędzili w Zakopanem, stacjonując w domu szarytek na Skibówkach. Prowadzili je ks. Paweł Szymański CM, s. Magdalena Rybak oraz s. Anna Wilkońska. Oprócz spotkań w grupach, wspólnej modlitwy i Eucharystii było też wiele zabawy i radości. Śniegu było pod dostatkiem… śnieżnych atrakcji także…