Bł. Rozalia Rendu

1786 – 1856

/Francja/

Bł. Rozalia Rendu

Joanna Maria Rendu urodziła się 9 września 1786 r. w rodzinie rolniczej o głębokiej wierze. Od rodziców uczyła się prawdziwej pobożności i miłości bliźniego. W 1802 r. wstąpiła do sióstr miłosierdzia i przyjęła imię Rozalia. Po okresie formacji, skierowano ją do najuboższej dzielnicy Paryża. Pozostała tam 54 lata. Początkowo uczyła ubogie dzieci w szkole prowadzonej przez siostry i włączała się w posługiwanie ubogim w dzielnicy. Stopniowo poszerzała pole działania i obejmowała opieką coraz to nowych ubogich. Potrafiła wyszukiwać współpracowników, którzy wspierali jej dzieła materialnie i sami włączali się w tę działalność. Stworzyła pracownie, w których młodzież zdobywała przygotowanie do zawodu. Otworzyła żłobek dla dzieci i schronisko dla osób starszych. W czasie powstania w 1830 r. narażała własne życie, by ratować innych. Zmarła 7 lutego 1856 r. Na jej grobie umieszczono napis: Dobrej Matce Rozalii w uznaniu jej zasług ubodzy i bogaci. Papież Jan Paweł II, w dniu 19 września 2003 r. zaliczył ją do grona błogosławionych. W akcie beatyfikacji napisano: Wiedziała, jak w swoich trudnych czasach żyć charyzmatem założycieli św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac.