Św. Joanna Antyda Thouret

1765 – 1826

Św. Joanna Antyda Thouret

/Francja/

Joanna Thouret urodziła się 27 listopada 1765 r. w diecezji Besançon we Francji. Po śmierci matki przejęła odpowiedzialność za liczną rodzinę. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia wstąpiła w 1787 r. Pozostała wierna powołaniu, nawet kiedy władze rewolucyjne rozwiązały zgromadzenie. Zachowała w pamięci nauki św. Wincentego i św. Ludwiki oraz podjęła działalność charytatywną w Besançon. Powstało nowe zgromadzenie pod nazwą Sióstr Miłosierdzia, oparte na duchowości Wincentyńskiej. Nie pragnęła niczego innego, jak tylko spełniania woli Bożej. Zmarła w Neapolu 24 sierpnia 1826 r. Kanonizowana 14 stycznia 1934 r. przez papieża Piusa XI.