SEMINARIUM

Siostry, które rozpoczęły formację w Seminarium 25 VIII 2017 r.

 

Seminarium (Nowicjat) to kolejny etap formacji. Wejście Postulantki do Seminarium oznacza przyjęcie jej do Zgromadzenia. Otrzymuje ona wtedy nowe imię; imię, które nadaje jej sam Bóg: imię Siostry Miłosierdzia.

Seminarium to czas, w którym Siostra Miłosierdzia:

  • pogłębia swoje życie teologalne,
  • przyswaja duchowość Założycieli – szczególnie ducha pokory, prostoty i miłości,
  • poznaje siebie coraz bardziej i stopniowo odkrywa Boży plan względem siebie,
  • pracuje nad wyrobieniem w sobie umiejętności rozeznawania w świetle Ewangelii,
  • pracuje nad zdobyciem dostatecznej znajomości Konstytucji i Statutów oraz historii Zgromadzenia,
  • pogłębia swoje dziecięce nabożeństwo do Maryi i przez Jej ręce codzienne oddaje się Bogu.

Formacja w Seminarium obejmuje także staże apostolskie.

Przekroczenie progów Seminarium to dopiero początek niezwykłej przygody, która nie kończy się wraz z chwilą posłania do służby Chrystusowi w Ubogich, ale trwa przez całe życie.

Seminarzystkiseminarzystki