POSTULAT

 

 

PRZYJDŹ I ZOBACZ…

ASPIRAT i POSTULAT to po prostu pierwsze kroki w Zgromadzeniu. Jest to czas rozeznawania swojego powołania, odkrywania charyzmatu wincentyńskiego, zapoznanie się z życiem duchowym, wspólnotowym i apostolskim Zgromadzenia. Aspirat to czas poprzedzający formację w postulacie. Trwa on przynajmniej 3 miesiące, natomiast postulat co najmniej rok.