POSTULAT

PRZYJDŹ I ZOBACZ…

ASPIRAT i POSTULAT to po prostu pierwsze kroki w Zgromadzeniu. Jest to czas rozeznawania swojego powołania, odkrywania charyzmatu wincentyńskiego, zapoznanie się z życiem duchowym, wspólnotowym i apostolskim Zgromadzenia. Aspirat to czas poprzedzający formację w postulacie. Trwa on przynajmniej 3 miesiące, natomiast postulat co najmniej rok.postulat
Nasza wspólnota to obecnie trzy postulantki i Siostra Formatorka. Każda jest inna, każda z innej części kraju, jedne z miast, inne z małych wiosek, z różnym wykształceniem, zainteresowaniami, charakterami, a nawet w różnym wieku… Można by tak wymieniać w nieskończoność… jest jednak coś, co bezdyskusyjnie nas łączy: jest to wzrok utkwiony w Jezusa i Maryję, a także chęć całkowitego oddania się Im poprzez służbę Ubogim.
CO ROBIMY?

Pełnimy różne służby zgodne z charyzmatem naszego Zgromadzenia: pomagamy Siostrze wydającej śniadania dla ubogich i bezdomnych, odwiedzamy Szpital Dziecięcy, jesteśmy wolontariuszkami w DPS-ie oraz na świetlicy dla dzieci, pomagamy w przedszkolu itp. Ponadto uczmy się na Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katolickim na Uniwersytecie Papieskim. Czasem zostaniemy poproszone o pomoc na rekolekcjach organizowanych dla dziewcząt czy Młodzieży Maryjnej, na oazach dla osób niepełnosprawnych; bierzemy udział w różnych pielgrzymkach… Tak więc na nudę narzekać nie możemy, ciągle coś się dzieje.
Warto nadmienić, że zgłaszając się do Zgromadzenia, niektóre z nas nawet nie zdawały sobie sprawy ile talentów (plastycznych, muzycznych, aktorskich i wiele wiele innych) w nas drzemie! Tak więc staramy się je systematycznie rozwijać (te dawno odkryte, jak i te odkrywane dopiero teraz) oraz dzielić się nimi z innymi.