FORMACJA

SeminarzystkaFormacja to droga, którą trzeba iść przez całe życie. W czasie tej swoistej pielgrzymki Siostra Miłosierdzia przygotowuje się do dawania
wciąż nowych odpowiedzi na nieustanne wezwania Boga.

Odbywa się ona na trzech płaszczyznach:
Formacja ludzka – przyczynia się do rozwoju wszystkich wymiarów osoby;
Formacja duchowa – zakorzenia w Siostrach przekonanie wiary opartej na doświadczeniu Boga, modlitwie, znajomości Pisma Świętego;
Formacja apostolska – przygotowuje Siostry do głoszenia Ewangelii w świecie.

Formacja w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia obejmuje formację początkową złożoną z kilku etapów i formację ciągłą.

ASPIRAT I POSTULAT

SEMINARIUM