Męczeńscy Bracia Misjonarze

Bł. Brat Wincenty Cecilia Gallardo (1914 – 1936)

Z zawodu stolarz. Był nowicjuszem Zgromadzenia Misji. Rozpoczął formację początkową w Seminarium Internum w Hortaleza k. Madrytu. Razem z Bratem Manuelem Trachinerem udawali się do stolicy, by otrzymać polecenia przełożonych. W ich bagażu znaleziono sutannę i krzyż, co było wystarczającym przestępstwem zasługującym na karę śmierci.

 Bł. Brat Manuel Trachiner Montaña (1915 – 1936)

Był nowicjuszem Zgromadzenia Misji, w trakcie formacji początkowej w Seminarium Internum w Hortaleza. Uczył się stolarstwa. Razem z Bratem Wincentym zostali zatrzymani w drodze do Madrytu. W ich bagażu znaleziono sutannę i krzyż, co było wystarczającym przestępstwem zasługującym na karę śmierci.

 

 Bł. Brat Roch Catalán Domingo (1874 – 1936)

Brat Roch miał już opinię świętego i wszyscy wiedzieli o jego pragnieniu męczeństwa. Kiedy dowiedział się o napadzie na dom formacyjny w Hortaleza wyruszył w drogę, aby wspomóc braci. Powiedział we wspólnocie: „Jeśli nie wrócę, to nie płaczcie, tylko zmówcie „Te Deum”. W przebraniu dotarł do Hortaleza, lecz tam został zatrzymany i po przesłuchaniu zabity, gdyż rozpoznano w nim „zakonnika”.

 

 Bł. Brat Stanisław Páramo Marcos (1885 – 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił 21 X 1911. Śluby Święte złożył jako Brat Koadiutor 15 III 1914. Posługiwał w pięciu domach zgromadzenia, których główną misją było nauczanie gimnazjalistów. Zamęczony w Madrycie, gdzie ukrywał się razem ze swoim kuzynem – Bratem Perfecto i jego bratem kapłanem.

Bł. Brat Perfecto del Río Páramo (1882 – 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił 31 X 1898. Śluby Święte złożył 1 XI 1900. Przebywał na misjach w Meksyku aż do r. 1914. Zamęczony w Madrycie podczas hiszpańskiej wojny domowej.

 Bł. Br. Saturnin Tobar González (1858 – 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił 11 VI 1888. Śluby Święte złożył jako Brat Koadiutor 13 VI 1890. Posługiwał początkowo w Domu Centralnym w Madrycie, biorąc udział w misjach ludowych. Jako że wsławił się doskonałym zarządem mienia Zgromadzenia, wskazany został jako najlepszy kandydat na zarządcę fundacji sióstr miłosierdzia. Przez blisko 30 lat stał na straży dóbr Ubogich i to stało się solą w oku marksistów. Rozstrzelany na cmentarzu w Vallecas.

 Bł. Br. Jan Nuñez Orcajo (1882 – 1936)

Śluby Święte złożył jako Brat Koadiutor 27 IX 1903. Przez pierwsze 2 lata posługiwał przy małym seminarium w Tardajos, następnie w Hortaleza był piekarzem i zarządcą gospodarstwa. Miejscowa społeczność bardzo liczyła się z jego opinią (mianowano go „sędzią pokoju”). W 1927 wola Boża skierowała go do Domu Prowincjalnego w Madrycie, gdzie współpracował w administracji prowincji. Rozstrzelany na cmentarzu w Vallecas.

 Bł. Br. Augustyn Nogal Tobar (1885 – 1936)

Do Zgromadzenia wstąpił 18 VII 1903. Śluby Święte złożył 19 VII 1905 w Hawanie na Kubie. Jako Brat Misjonarz na Kubie pomagał w duchowym prowadzeniu sióstr miłosierdzia i zajmował się kościołem. W następnych latach przebywał na misji w Portoryko, gdzie był zakrystianem. Mając opinię dobrego zarządcy został skierowany w 1931 r. do Madrytu w Hiszpanii, gdzie był pomocnikiem brata Saturnina Tobara i uczył się od niego administrowania majątkiem fundacji i darowizn powierzonych siostrom miłosierdzia. Rozstrzelany na cmentarzu w Vallecas.

 Bł. Br. Cezary Elexgaray Otazua (1904 – 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1932. Śluby Święte złożył 28 IX 1934. Posługiwał jako kucharz wspólnoty w Villafranca, następnie w Madrycie. Dwa lata po Ślubach Bóg wybrał go, by oddał życie za wiarę. Rozstrzelany na cmentarzu w Vallecas.

 Bł. Br. Krzysztof González Carcedo (1913 – 1936)

Rozpoczął nowicjat 9 X 1929. Śluby Święte złożył 10 X 1931. Kiedy miał 18 lat został posłany przez przełożonych do bursy studenckiej w Villafranca del Bierzo. Tam uczył się zawodu krawca. W wieku 20 lat został posłany do Domu Misyjnego w Madrycie, gdzie pełnił funkcję furtiana oraz zakrystiana w kościele Nowicjatu Sióstr Miłosierdzia. Rozstrzelany na cmentarzu w Vallecas.

 Bł. Br. Gil Belascoain Ilagorri (1883 – 1936)

Rozpoczął nowicjat 5 VI 1907. Śluby Święte złożył 6 I 1909. Był mistrzem murarskim. Początkowo służył jako kucharz w małym seminarium w Guadalajarze. Od 1920 pracował jako murarz przy różnych budowach zgromadzenia. W 1931 został posłany do Anglii, gdzie w Potters Bar kierował pracami budowlanymi. W 1936 powrócił do Hiszpanii i przebywał w Domu Prowincjalnym w Madrycie. Zginął za wiarę w Paracuellos de Jarama.

 Bł. Br. Bartłomiej Gelabert Pericás (1872 – 1936)

Śluby Święte złożył w Zgromadzeniu Misji 15 VIII 1900. Posługiwał w Hortaleza (Seminarium Internum), a od 1925 r. w Baracaldo, gdzie misjonarze mieli powierzoną kapelanię w Hucie Altos Hornos i sprawowali duchową opiekę nad pracownikami, ich rodzinami i szkołami należącymi do przedsiębiorstwa. Utworzyli tam Stowarzyszenie MB od Cudownego Medalika oraz Konferencje św. Wincentego a Paulo. Brat Gelabert zajmował się administracją i dobrym funkcjonowaniem domu oraz brał udział w apostolstwie. W 1932 powrócił do Hortaleza i zajmował się uprawą roli. Zginął jako męczennik w Vicálvaro.

 Bł. Br. Piotr Armendáriz Zabaleta (1877 – 1936)

Śluby Święte w Zgromadzeniu Misji złożył 19 VII 1901. Przez pierwsze 4 lata, jako członek wspólnoty Domu Prowincjalnego, pracował w charakterze pomocnika murarza. Następnie przez 17 lat w domu pracy w Valdemoro. W kolejnym domu w Cuenca zajmował się hodowlą krów i zaopatrzeniem. Od 1929 r. należał do wspólnoty w Hortaleza, gdzie znajdowało się Seminarium Internum. Zginął w Canillas.

Bł. Br. Józef García Pérez (1925 – 1936)

Był nowicjuszem Zgromadzenia Misji. Jako że we wczesnym dzieciństwie stracił ojca, murarza, sam zarabiał na utrzymanie, między innymi podejmując się różnych prac budowlanych i gospodarczych u szarytek. Siostry przygotowały go do I Komunii św. w wieku 14 lat. Zapamiętano go jako bardzo prostolinijnego brata. Zamordowany w Paracuellos

 

 Bł. Br. Joachim Zubillaga Echarri (1899 – 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił 2 IX 1919. Głównym jego zajęciem było murarstwo, którym posługiwał w różnych wspólnotach w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Anglii. Od 1935 r. należał do wspólnoty w Madrycie. Zamordowany w Paracuellos de Jarama.

 

 Bł. Br. Izydor Alonso Peña (1859 – 1936)

Śluby św. w Zgromadzeniu Misji złożył 14 VII 1880. Z pokorą i poświęceniem pełnił posługi furtiana i kucharza w różnych domach zgromadzenia. Zginął śmiercią męczeńską w Madrycie.