Męczennicy Zgromadzenia Misji w Hiszpanii

Bł. Ks. Wincenty Queralt Lloret (1917- 1936)

Wstąpił do Zgromadzenia w 1911 r. święcenia przyjął w 1919 r. Początkowo uczył w małym seminarium, a w 1923 został wysłany na Majorkę, gdzie przez 10 lat głosił misje, przemierzając wyspę wzdłuż i wszerz. W 1934 wrócił do Barcelony i tam zorganizował stowarzyszenie „Młodzież św. Wincentego a Paulo”. Był poetą, komponował muzykę, ukochał szczególnie Matkę Bożą.

Uwięziony 30 XI 1936 zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach po kilku miesiącach ciężkiego więzienia.

Bł. Ks. Manuel Binimelis Cabré (1892- 1936)

Wstąpił do Zgromadzenia w 1909 r. Święcenia prezbiteratu otrzymał w 1917 r. Posługiwał w formacji, m. in. jako profesor dogmatyki. W ostatnich latach, mieszkając w Domu Centralnym, oddany był głoszeniu Słowa Bożego, rekolekcji dla Sióstr i kierownictwu dusz. Rozstrzelany w Barcelonie. Jego matka rozpoznawszy jego ciało po śmierci powiedziała świadkowi, że chciałaby wiedzieć, kto zabił jej syna, aby móc mu przebaczyć.

Bł. Ks. Ludwik Berenguer Moratonas   (1869- 1937)

Data powołania: 7 IX 1884. W 1892 r. wyjechał do Meksyku, gdzie posługiwał w różnych miastach W czasie prześladowań wyjechał na Kubę, gdzie posługiwał w parafii. W 1921 r. powrócił do Hiszpanii. 17.IX.1936 został umieszczony w więzieniu Modelo w Barcelonie i tam zmarł na skutek złego traktowania.

Bł. Ks. Jan Puig Serra (1879– 1936)

Wstąpił do Zgromadzenia 18 XII 1899. Uczył w małym seminarium, następnie głosił misje na Majorce i w Katalonii, zwłaszcza w diecezji Seo de Urgel, w której sprawował funkcję superiora w Rialp. Rozstrzelano go w lochach zamku w Figueras, po zatrzymaniu kilka miesięcy wcześniej w przytułku w Villalonga, gdzie był kapelanem.

Bł. Ks. Agapit Alcalde Garrido (1867 – 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił 13 II 1884. Po święceniach został wysłany na Filipiny, gdzie wykładał w kilku seminariach. Pod koniec wieku powrócił do Hiszpanii, posługiwał w seminarium w La Laguna na Wyspach Kanaryjskich. W latach 1903-1918 sprawował funkcję Dyrektora Seminarium Internum. W lipcu 1936, razem z ks. Rafałem Vinagre, z którym posługiwał w Domu Sióstr Emerytek w Walencji, zostali aresztowani i uwięzieni w tymże mieście, a następnie zamordowani.

Bł. Ks. Rafał Vinagre Torres-Muñoz (1867 – 1936)

Podobnie jak ks. Agapit Alcalde należał do Domu Prowincjalnego w Madrycie, ale przebywał w Domu Sióstr w Walencji. Wcześniej obaj cierpieli prześladowania na Filipinach, gdzie posługiwali jako profesorowie w seminarium, a potem znosił represje w Meksyku. W lipcu 1936 zostali aresztowani i uwięzieni w Walencji.

Bł. Ks. Józef Acosta Alemán (1889 – 1937)

Pochodził z Kartageny. Był członkiem prowincji akwitańskiej Zgromadzenia Misji (Francja). W lipcu 1936 pełnił funkcję kapelana szpitala i przytułku Sióstr Miłosierdzia w miejscowości Totana. Wcześniej przez ponad 18 lat posługiwał jako misjonarz w Chinach. Został stracony w więzieniu w Totanie razem z dwoma księżmi diecezji Kartageny: ks. Janem Martinezem i ks. Piotrem Rodriguezem. Jeden z przestępców, którzy byli z nimi w celi, po wyjściu na wolność opowiadał innym: „Więzienie to kościół, cały dzień się modlą!”. Ks. Józef Acosta doszedł do tego, że w liście zachęcał innych kapłanów do powrotu do więzienia, gdyż nie są oni ofiarami, lecz wybrańcami Bożymi. Pragnął on przyjąć śmiercionośny strzał na kolanach, aby w ten sposób spotkać się z Bogiem.

Bł. Ks. Józef Maria Fernández Sánchez (1875- 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1895 r. Święcenia kapłańskie przyjął 18 X 1898. Był profesorem w seminarium w Hortaleza i Guadalajarze. W 1921 r. wyjechał na misje do Indii (diecezja Cuttack). W 1925 został tam mianowany wicewizytatorem nowej prowincji. W 1928 wezwano go do Hiszpanii do pracy w seminarium diecezjalnym w Oviedo. Był także wicedyrektorem hiszpańskiej prowincji sióstr miłosierdzia i formatorem sióstr seminarzystek w Madrycie (od 1930 r.). Zginął śmiercią męczeńską na cmentarzu w Vallecas.

Bł. Ks. Roch Guillén Garcés   (1879- 1936)

Nowicjat rozpoczął w 19 IX 1895. Święcenia jako misjonarz przyjął 17 I 1904. Początkowo głosił misje, a w 1930 r. posłany został do Madrytu, gdzie zajmował się kierownictwem duchowym sióstr miłosierdzia, spowiadaniem, prowadzeniem skupień i liturgii. Zginął śmiercią męczeńską w Vallecas.

Bł. Ks. Mauryliusz Tobar González (1869– 1936)

 Do Zgromadzenia Misji wstąpił 4 XI 1885. Święcenia otrzymał 1 IV 1893. Posługiwał w formacji seminaryjnej. W 1903 r. został posłany na Kubę, gdzie był ojcem duchownym w seminarium (Santiago de Cuba), głosił misje, kierował stowarzyszeniami świeckich. Od 1907 r. był proboszczem i superiorem w Guantánamo, a przez ostatnie 11 lat na misji – superiorem w Santiago de Cuba. Mianowano go Radnym Archidiecezji na Kubie, był też Dyrektorem sióstr miłosierdzia w Hawanie. Po powrocie do Hiszpanii głosił rekolekcje dla sióstr, miał udział w ich zarządzie. Od 1931 r. był superiorem w Domu Misyjnym w Atocha. Oddał życie za wiarę w Madrycie.

Bł. Ks.Poncjan Nieto Asensio (1875 – 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1891. Święcenia otrzymał w 1899 r. Po kilku latach posługi w szkole został posłany na Kubę (1905-1909). Przez rok posługiwał w seminarium na Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii. W latach 1910-1915 był dyrektorem małego seminarium w Meksyku. Ponownie przebywał na Kubie (1915-1920). Po powrocie do Hiszpanii był redaktorem naczelnym pisma „Niepokalana od Cudownego Medalika” oraz „Roczników Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia”. Był także redaktorem naczelnym czasopisma „Miłosierdzie w świecie”, a także autorem dwutomowej „Historii Sióstr Miłosierdzia” i „Historii Zgromadzenia Misji w Meksyku”. Zginął za wiarę w Madrycie.

Bł. Ks. Benedykt Paradela Novoa (1887 – 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił 29 VIII 1907. Święcenia otrzymał 1 IX 1916. Był profesorem w szkole w Limpias, oddany zarazem duszpasterstwu parafialnemu. W latach 1922-1936 był archiwistą w Domu Prowincjalnym w Madrycie. Pełnił też funkcję kapelana i spowiednika szarytkowskich szkół. Od 1928 r. kierował pismem „Roczniki Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia”. Niezmordowany badacz, wybitny historyk i kronikarz Zgromadzenia. Autor wielu biografii księży i sióstr. Kiedy w 1936 archiwum zagrożone było pożarem, uratował jego zbiory. Zamordowany w Vallecas.

Bł. Ks. Wiktorian Reguero Velasco (1902 – 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1918. Święcenia otrzymał 15 V 1927. W latach 1927-1931 mieszkał w Guadalajarze, gdzie prowadził Stowarzyszenie Cudownego Medalika. Był kapelanem szkoły dla sierot. Był wybitnym profesorem i przykładnym misjonarzem. Kolejna jego placówka to Teruel, a następnie Madryt. W lipcu 1936 należał do wspólnoty Domu Prowincjalnego. Zginął za wiarę w Paracuellos de Jarama.

Bł. Ks. Laurean Pérez Carrascal (1876 – 1937)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił 27 VII 1894. Święcenia otrzymał 11 VI 1903. W Murguía pełnił funkcję dyrektora małego seminarium, sekretarza szkoły eksternistycznej i prokuratora. Od 1925 był superiorem w Paredes de Nava, następnie w Andújar w tejże roli. W 1930 otrzymał misję kapelana nowicjatu sióstr miłosierdzia w Madrycie. Stracony w Paracuellos de Jarama.

Bł. Ks. Franciszek Morquillas Fernández (1899- 1936)

Zanim wstąpił do Zgromadzenia Misji był kapłanem diecezji Vitoria. W Zgromadzeniu był formatorem seminarzystów, sióstr miłosierdzia.  W 1936 pełnił funkcję kapelana szpitala. Zginął śmiercią męczeńską w Paracuellos de Jarama

.

Bł. Ks. Piotr Pascual García Martín  (1892- 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił 26 X 1908. 1891. Święcenia otrzymał w 1917. Posługiwał w gimnazjum w Alcorisa, następnie w Murguía. Podczas misji ludowych głosił płomienne kazania, przypieczętowane osobistą ascezą i umiłowaniem pracy. W 1936 należał do wspólnoty w Madrycie. Zamordowany w Paracuellos de Jarama.

Bł. Ks. Benedykt Quintano Díaz (1861– 1936)

Śluby św. w Zgromadzeniu Misji złożył 14 V 1879. Święcenia otrzymał 4 IV 1885. Ostatni rok studiów przed świeceniami odbywał już w Hawanie na Kubie, gdzie został wyświęcony i posługiwał w seminarium. W 1895 powrócił do Hiszpanii. Od 1899 należał do Domu Misyjnego w Madrycie, a jego misją była posługa kapelana w seminarium sióstr miłosierdzia. Był także spowiednikiem w wielu wspólnotach. Zginął śmiercią męczeńską w Madrycie.

Bł. Ks. Józef Ibañez Mayandia  (1877- 1936)

Do Zgromadzenia wstąpił 18 IV 1893. Święcenia kapłańskie przyjął 1 VI 1901. Oddany misjom ludowym, posługiwał też siostrom miłosierdzia, m. in. głosząc rekolekcji, a podczas wojny afrykańskiej sprawował opiekę nad siostrami ze szpitala wojskowego Larache. Dom Prowincjalny w Madrycie, którego superiorem był ks. Ibañez, został napadnięty przez oddział rewolucjonistów 24 lipca. Wspólnotę tworzyło 37 księży i 19 braci. Milicjanci odwlekli egzekucję i niektórym Misjonarzom udało się zbiec. Z tej wspólnoty wywodzi się 13 Sług Bożych, na czele z superiorem ks. Józefem.

 

Bł. Ks. Hilary Barriocanal Quintanaz (1869– 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił 26 III 1887. Święcenia przyjął 30 III 1895. Całe życie kapłańskie spędził w Domu Prowincjalnym w Madrycie. Był wykładowcą w seminarium; przez jakiś czas odpowiedzialnym za wydawanie pisma „Niepokalana od Cudownego Medalika”; kapelanem sióstr, sekretarzem dwóch Wizytatorów. W czasie wojny domowej ukrywał się w budynku dzieła „Kropla Mleka” (prowadzonego przez szarytki), którego był kapelanem. Został jednak wydany i zamordowany w Casa de Campo.

 

Bł. Ks. Manuel Requejo Pérez  (1872– 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił będąc już kanonikiem w Burgo de Osma. W czasie prześladowań religijnych schronił się u Sióstr od Ubogich, podając się za jednego z podopiecznych. W podobnej sytuacji znajdował się redemptorysta Sł. B. O. Antoni Girón. Oskarżeni przez portiera nasłanego przez milicjantów, wyspowiadali się wzajemnie i zaczęli modlitwę różańcową.

 

Bł. Ks. Józef Santos Ortega  (1882– 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił 19 VI 1899. Święcenia przyjął 9 VIII 1908. Do roku 1914 pełnił urząd Wicedyrektora Nowicjatu. Następnie oddawał się misjom ludowym w kilku miejscowościach. Od 1927 powierzono mu zarządzanie Seminarium w Oviedo. Tam przeżył poważną chorobę mózgu. Dzięki wysiłkom leczniczym udało się przywrócić mu sprawność umysłu. Ostatnie lata spędził w służbie Bazyliki Matki Bożej od Cudownego Medalika. Został podstępnie wydany komitetowi rewolucyjnemu i stracony.

 

Bł. Ks. Eleuteriusz Castillo Gómez (1903– 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1919 r. Święcenia przyjął 2 VI 1928. Był profesorem małego seminarium w Orense. Był dobrym śpiewakiem i kaznodzieją. W 1933 mianowany Wicedyrektorem Seminarium Internum w Hortaleza. Studiował równocześnie na Uniwersytecie w Salamance. Rozstrzelany został razem ze swoim szwagrem, w pobliżu domu siostry.

Bł. Ks. Beniamin Ortega Aranguren (1885– 1936)

Ur. 30 III 1885, zm. 19 X 1936 w Hiszpanii. Do Zgromadzenia Misji wstąpił 28 VI 1902 r. Święcenia przyjął 13 VIII 1911. Był słabego zdrowia, miał znaczne problemy ze słuchem. W 1926 powierzono mu wydawanie czasopisma „Niepokalana od Cudownego Medalika”. Zginął śmiercią męczeńską w Madrycie.

 

Bł. Ks. Teodor Gómez Cervero  (1882– 1936)

Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 18 IV 1893. Przebywał na misjach na Kubie, głównie w Santiago de Cuba. Do Hiszpanii powrócił w 1926 r.