Nasze Misjonarki

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia / szarytki / jest z natury misyjne. Dlatego siostry, które czują się powołane do niesienia Dobrej Nowiny o Zbawicielu, trwają w gotowości udania się na misje Ad gentes. Św. Wincenty powtarzał siostrom: Macie być gotowe pójść wszędzie, dokądkolwiek pośle was miłość. W myśl Pana Jezusa, który mówił, że żniwo wielkie, ale robotników mało, modlimy się, aby nigdy nie zabrakło młodych dziewcząt, chętnych do niesienia pomocy tej uprzywilejowanej cząstce Kościoła jaką stanowią ubodzy i cierpiący. Misje ad Gentes leżą w samym sercu powołania Siostry Miłosierdzia. Święty Wincenty od samego początku rozbudzał zapał misyjny w Zgromadzeniu, rozważał możliwość wysłania sióstr miłosierdzia na Madagaskar, jednak z przyczyn od niego nie zależnych, nie doszło to do skutku. Stało się to możliwe dopiero w 1847 r., kiedy pierwsze siostry miłosierdzia wyjechały na misje do Chin. HAITI

KAMERUN

KONGO

MAURETANIA

TURCJA

Siostry, które rozpoznają w sposób jasny swoje powołanie misyjne, rozpoczynają przygotowanie na szczeblu prowincjalnym, które polega na: właściwej formacji zawodowej, medycznej, katechetycznej i praktycznej. Jeśli to możliwe powinny także skorzystać z kursu misjologicznego.

Kolejny etap, to przygotowanie w Międzynarodowym Centrum Misyjnym, które znajduje się w Domu Generalnym Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Celem tego etapu jest pogłębienie duchowości i powołania misyjnego. Siostra ma również możliwość nauki języka, uzupełnienia przygotowania zawodowego i odbycia studiów medycyny tropikalnej na Sorbonie.

Krakowska Prowincja Sióstr Miłosierdzia na wołanie Pana by służyć Kościołowi ubogiemu odpowiada na miarę swoich możliwości. Aktualnie na misjach 9 sióstr z naszej Prowincji dzieli los najuboższych. Są one obecne w Kamerunie, Kongo, Haiti, Mauretanii i Turcji.

Dawniej i dziś siostry miłosierdzia służą ubogim wszędzie tam gdzie panuje największa nędza. W obliczu nowych form ubóstwa siostry niosą potrzebującym pomoc w myśl hasła Zgromadzenia:

MIŁOŚĆ CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO PRZYNAGLA NAS.