Historia domu w Ochotnicy

Niecodzienna była historia powstania tej wspólnoty! „Jeśli przyjdzie z Ochotnicy dwadzieścia kandydatek, to utworzymy tam dom Zgromadzenia” – tak brzmiała odpowiedź wizytatorki na wytrwale i wciąż ponawiane prośby proboszcza…

O dziwo, w niedługim czasie zgłosiło się do szarytek dokładnie 20 kandydatek z tej miejscowości. Bóg wysłuchał modlitw ks. W. Zygmunta i w 1979 r. do Ochotnicy Dolnej udały się trzy siostry: katechetka, organistka i zakrystianka. Miały również opiekować się ubogimi chorymi oraz współdziałać z księżmi w dziele formacji młodzieży.

11 stycznia 2014 r. w Ochotnicy Dolnej miało miejsce poświęcenie odnowionego domu zamieszkanego przez siostry miłosierdzia. Aktu poświęcenia dokonał ks. Biskup Wiesław Lechowicz. W uroczystości udział wzięli miejscowi kapłani na czele z ks. Proboszczem Pawłem Legutko, z inicjatywy którego przeprowadzono gruntowny remont domu tak wewnątrz jak i na zewnątrz. Dobudowano nową część domu, w której znajduje się sala spotkań dla młodzieży oraz pokoje dla Sióstr. Powiększona została kaplica. Dom jest o wiele bardziej przestronny. W uroczystości poświęcenia wzięli udział Przełożeni z Krakowa. Aktualnie w parafii w Ochotnicy Dolnej w duszpasterstwo parafialne zaangażowane są 3 Siostry.

GALERIA