Historia domu w Gorzowie Wielkopolskim

W liście z 8 września 1945 r. pełnomocnik rządu na obwód gorzowski prosił wizytatorkę s. Franciszkę Wilemską o „przysłanie grupy pielęgniarek sanitariuszek w celu objęcia kierownictwa pielęgniarstwa i obsłużenia szpitali gorzowskich”. Na miejscu poproszono również siostry o objęcie sierocińca, w którym było 57 dzieci. Po roku pracy, na skutek polityki władz, musiały stamtąd odejść. Od 1945 r. siostry porządkowały i reorganizowały zdewastowany szpital. Pracowały również w trzech przedszkolach.

Władze państwowe stopniowo usuwały siostry z przedszkoli. Podobny los spotkał siostry pracujące w szpitalu. W roku 1947 zatrudnionych było 35 Sióstr. Do 1965 r. zwolniono w sumie 23 siostry. W roku 1983 odeszła ze szpitala ostatnia siostra.

Powoli przekształcała się posługa sióstr – odchodząc z jednych dzieł podejmowały inne. Część z nich podjęła pracę przy parafiach: katedralnej, św. Wojciecha, św. Antoniego, św. Krzyża i NMP Królowej Polski. Troszczyły się o kościół, katechizowały i odwiedzały ubogich chorych.

Gorzow-s.Sobierajska

W 1988 r. siostry otwarły świetlicę dla dzieci, którą po roku zamieniono na prywatne Przedszkole.

Przedszkole jest placówką katolickim, prorodzinną, gdzie panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka. Celem codziennych działań przedszkola jest zapoznanie dziecka z wartościami chrześcijańskimi poprzez oddziaływania wychowawczo  – dydaktyczne tj. poprzez dostarczanie mu wiedzy, wzorców i przeżyć prowadzących do odkrywania dobra, piękna, prawdy, odróżniania dobra od zła.

Gorzow-PRZEDSZKOLE

W dobie komercjalizacji i zaniku tożsamości, tradycji oraz wartości ogólnoludzkich, siostry wraz kadrą pedagogiczną starają się i zachęcają do wychowywania dzieci poprzez sięganie do korzeni chrześcijańskich, promują rodzinę wielopokoleniową, dbają o wszechstronny rozwój wychowanków poprzez: wspólne, okolicznościowe uczestnictwo we Mszy świętej i nabożeństwach, czytanie i rozważanie Pisma świętego, czytanie literatury katolickiej,  zapoznanie z wybranymi, bliskimi dzieciom żywotami świętych, odkrywanie Boga poprzez kontakt z przyrodą, muzyką i  literaturą. Pragnieniem sióstr i kadry pedagogicznej jest, aby absolwenci przedszkola wyrośli na ludzi szlachetnych, głęboko wierzących oraz dobrych obywateli.

Wspolnota

Obecnie wspólnota gorzowska liczy 8 sióstr. Pracują w przedszkolu, w szkołach jako katechetki, obsługują kościół Krzyża Świętego, prowadzą grupę Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Wspólnie z Caritas i Stowarzyszeniem Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo prowadzą też kuchnię dla ubogich – Centrum św. Katarzyny.