WMM w Rabce

Cześć Maryi! Staramy się z radością i prostotą serca szerzyć kult Matki Bożej, by była bardziej znana i kochana. Bierzemy czynny udział w Liturgii niedzielnej, współtworzymy nabożeństwa wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty, gdzie śpiewamy i prowadzimy z parafianami Różaniec. Razem modlimy się, ale też cieszymy z daru Wspólnoty, biorąc udział
w ogniskach, wyjściach do kina, czy na wspólne wycieczki. Pielęgnujemy ducha patriotyzmu na naszych spotkaniach i odwiedzamy groby poległych Żołnierzy. Mamy ciągle nowe pomysły i dużo czasu na ich realizację w ciągu roku. WMM z Rabki serdecznie pozdrawia…