Tak się bawi DPS

Mieszkańcy DPS w Tarnowie przy ul. Robotniczej bawili się wyśmienicie podczas zabawy andrzejkowej, którą zorganizowano na terenie Szkoły Podstawowej w Ładnej.

5 grudnia św. Mikołaj odwiedził mieszkańców Domu Pomocy, a na drugi dzień przypomniał sobie jeszcze o wspólnocie szarytek pod tym samym adresem… Radości było co niemiara!