Goście w Bobrku

W niedzielę 10 listopada Bobrku miało miejsce spotkanie z siostrami Klaweriankami, które opowiedziały nam o swojej posłudze i pomocy, jakiej udzielają na rzecz misji, a także o sytuacji panującej w ich kraju, czyli Nigerii. Siostry również zaangażowały się czynnie w liturgię i upiększyły ją tradycyjnymi pieśniami