Na krańce świata

Dnia 17.08.2019 r. w naszej przeworskiej wspólnocie dziękowałyśmy dobremu Bogu za łaskę powołania dwóch sióstr: s. Zofii Białowąs i s. Romany Białowąs. 60 lat temu obie Siostry wyruszyły z rodzinnego domu w Łazach koło Moszczan do Krakowa, aby wstąpić do Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Jako pierwsza do zgromadzenia zgłosiła się s. Romana we wrześniu 1958 r., a w styczniu 1959 r. przybyła do Krakowa s. Zofia.

Obie siostry przez wiele lat posługiwały Ubogim poza granicami Polski: siostra Zofia na terenie byłego ZSRR: w Jemielczynie, Storożyńcu, a potem w dalekim Magadanie, a siostra Romana ponad 42 lata w Kamerunie. Podczas jubileuszowej Mszy św. dziękowałyśmy Bogu za wstawiennictwem świętych Założycieli i Jedynej Matki Naszego Zgromadzenia za łaskę powołania obu sióstr i prosiłyśmy o Boże błogosławieństwo na dalsze lata posługi Bogu i ludziom. Uroczystą Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ksiądz Marcin Stasiowski. Po uroczystej Mszy św. nastąpił czas wspólnotowego świętowania.