Zasłużona Siostra

Siostra Genowefa Zawałkiewicz została pośmiertnie uhonorowana  tytułem „Zasłużony dla Gminy Żmigród”, 

dnia 19 grudnia 2018 roku, na sesji Rady Miejskiej w Żmigrodzie. Okolicznościowy medal z rąk burmistrza Roberta Lewandowskiego
w imieniu Siostry Wizytatorki Anny Pietrasik odebrała Siostra Stefania Halwa.

Genowefa Zawałkiewicz urodziła się w 1891 r. w Medyce, niedaleko Przemyśla. Była osobą wykształconą, ukończyła Szkołę Gospodarstwa. Znała biegle dwa języki: niemiecki i francuski. Jej ojciec był oficerem w armii austriackiej. Kiedy wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, miała zaledwie 19 lat, jako imię zakonne przyjęła Aniela.

Na początku postulat odbywała w Krakowie w Szpitalu Świętego Łazarza, a sam nowicjat odbyła w Paryżu, ze względu na doskonałą znajomość języka francuskiego.
W 1911 r. gdy wróciła do Krakowa,  została wyznaczona do nauczania w szkole gospodarczej w Białym Kamieniu. Po pięciu latach, w 1916 r. w fundacji zasponsorowanej przez rodzinę Zborowskich w Bobrku koło Oświęcimia pełniła funkcję magazynierki. W latach 1918-1927 pracowała w domu Sióstr Miłosierdzia w Krakowie jako ekonomistka.

W 1927 r. została przełożoną w Czortkowie, gdzie siostry prowadziły sierociniec, szkołę, szpital oraz stowarzyszenie Dzieci Maryi. Do jej obowiązków jako przełożonej, należało między innymi zarządzanie majątkiem fundacji. Dzięki swojej pracy była ceniona i szanowana przez władze świeckie oraz kościelne.

Nie przestając być przełożoną w Czortkowie, od 1940 roku bardzo często zmieniała miejsce pobytu na okres kilku miesięcy. Przez ten czas przebywała dwukrotnie we Lwowie i Jaśle.
Najprawdopodobniej w tym czasie ukrywała się, ponieważ istniała obawa, że ma zostać wywieziona na Syberię. Dopiero w 1945 r. powróciła do Czortkowa.

Siostra Aniela wraz z Siostrami Miłosierdzia przybyła do Żmigrodu w 1946 r. gdy po przyłączeniu wschodnich ziem Polski do ZSRR, usunięto je z Czortkowa, gdzie prowadziły dom i sprawowały opiekę nad kobietami w podeszłym wieku. Kuria Arcybiskupa Wrocławskiego przekazała siostrom dom przy ulicy ul. Poznańskiej, gdzie obecnie znajduje się Dom Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Początkowo jednak budynek zajęty był przez Państwowy Urząd Repatriacyjny i przez dwa miesiące wszyscy przebywali na plebanii, którą udostępnił ks. Jan Jonaczyk. Następnie siostry wraz z podopiecznymi przeniosły się do przyznanego im wcześniej obiektu, w którym najpierw zwolniło się pierwsze piętro, a po paru miesiącach już wszystkie pomieszczenia. Siostry utrzymywały się z własnej pracy na gospodarstwie. Początkowo zakład funkcjonował jako Dom Opieki Całkowitej nad Dorosłymi, a później zmienił nazwę na Zakład Opiekuńczy nad Dorosłymi pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo, który to przetrwał aż do zamknięcia obiektu w 1949 r. Po zlikwidowaniu placówki pensjonariuszy umieszczono w innych zakładach. Genowefa Zawałkiewicz zmarła w 1981 r.