Wspólnotowe wakacje

Czy dzieci i młodzież cyfrowej ery są w stanie wytrzymać tydzień w tzw. „kolonijnych warunkach” ?

Opiekunowie i Animatorzy zgodnie przyznają, że coraz trudniej zachęcić je do wspólnego odpoczynku, w którym centralne miejsce zajmuje Pan Bóg i trzeba podporządkować się pewnym zasadom. Trudno o skupienie uwagi na najciekawszym opowiadaniu czy konferencji. Jednak kilka tegorocznych rekolekcji Stowarzyszenia WMM, nazywanych też wakacjami z Bogiem, oazą lub kolonią, gdyż łączą w sobie elementy wszystkich w/w, okazały się atrakcją dla „cyfrowego pokolenia”.

Turnusy Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej łączy kilka cech: codzienna wspólna Eucharystia, modlitwa, praca w grupach, pogodne wieczorki oraz wiele tzw. „atrakcji” czy to rekreacyjno-sportowych, turystycznych czy intelektualnych. Na szczególną uwagę zasługują inicjatywy wydobywające talenty i twórcze możliwości dzieci i młodzieży w niekonwencjonalnych technikach plastycznych i teatralnych. Tematyka zajęć bazuje na tematach biblijnych (jak np. na historii królowej Estery -I turnus w Piwnicznej czy na Ośmiu Błogosławieństwach – rekolekcje w Dubiecku). Zgłębiano też tematy podstaw wiary, np. Eucharystia, grzechy główne – rekolekcje w Długiem).

Poniżej prezentujemy fotogalerie z niektórych wyjazdów wspólnot WMM: (często łączyło się kilka grup sąsiadujących w regionie).

Piwniczna-Zdrój, I turnus: 23-29 czerwca 2018 r.

Odpowiedzialna:     s. Joanna Nowińska

Szczawnica, 2-12 lipca 2018 r. Odpowiedzialna:     s. Krystyna Koszut

Piwniczna-Zdrój, II turnus: 4-10 lipca 2018 r. Odpowiedzialna:     s. Danuta Jagieła.

Długie, 22-29 lipca 2018 r. Odpowiedzialna:     s. Magdalena Rybak.

Dubiecko, 23-30 lipca 2018 r.

Odpowiedzialna: s. Iwona Piela.

 

Nasze wyrazy uznania dla zaangażowania Animatorów WMM, którzy włożyli tyle serca i pomysłowości w głoszenie Dobrej Nowiny swoim młodszym kolegom.