Służba w Zatorze

Wspólnota Sióstr w Zatorze jest nieodłącznie związana z Caritas archidiecezji krakowskiej. Tu bowiem mieści się Zakład opiekuńczo-leczniczy im. Hanny Chrzanowskiej i DPS dla niepełnosprawnych intelektualnie. Siostry wierne charyzmatowi św. Założycieli pochylają się nad  człowiekiem cierpiącym na duszy i na ciele, a cierpienie ma tu wiele twarzy. Ponadto siostry przynaglone wezwaniem Maryi podejmują animacje grup Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. I tak prawie od chwili powstania naszej placówki w Zatorze prowadza grupę WMM w pobliskich Gierałtowicach w parafii św. Marcina, a na początku tego roku kalendarzowego  założyły grupę WMM w Oświęcimiu w parafii, której patronuje św. Józef. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z życia naszej wspólnoty.