Sesja w Chełmnie

W tym miesiącu odbyła się Międzyprowincjalna Sesja Formacyjna  Seminarium.

Tegoroczne spotkanie miało miejsce w Chełmnie, gdzie gościła nas wspólnota Sióstr Domu Prowincjalnego. Po inauguracyjnym spotkaniu pełne oczekiwań i radości rozpoczęłyśmy nasz czas Sesji. W bogatym planie dnia miałyśmy okazję wysłuchania wielu ciekawych wykładów oraz zapoznania się z pracą Sióstr w tamtejszym DPSie.
Wspólnie spędzone chwile były wspaniałą okazją do zintegrowania się oraz umocnienia naszego przekonania o  jedności serc i ducha która ożywiała nas w podejmowanym działaniu. Z kolei w naszych różnicach odkrywałyśmy największe bogactwo naszej międzyprowincjalnej wspólnoty.Wielkim darem tej sesji była możliwość pielgrzymki do rodzinnych stron Błogosławionej s. Marty Wieckiej. W naszej pamięci najbardziej utkwi niesamowita gościnność i gorliwość parafian w dziele rozpowszechniania kultu Błogosławionej, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczne. Całość naszej Sesji była przeniknięta klimatem bieżącego Roku Liturgicznego, tak więc „napełnione Duchem Świętym”, twórczo i w Siostrzanej atmosferze spędziłyśmy ten czas modlitwy, wspólnoty oraz wielkiej radości.