s.Teresa w Żywcu

29 kwietnia 2018 roku, w żywieckiej wspólnocie parafialnej gościliśmy naszą misjonarkę z Kongo, s.Teresę Bełch – siostrę Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. W czasie wszystkich Eucharystii V niedzieli wielkanocnej dzieliła się z nami swoją służbą wśród Afrykańczyków mieszkających w Yumbi. Z wielkim zainteresowaniem parafianie słuchali słów Siostry, mogli także obejrzeć aktualne zdjęcia z Afryki w trakcie przygotowanej prezentacji. Ukazywały one zajęcia zwykłego dnia tamtejszych mieszkańców: pracę na roli, opiekę nad  dziećmi, gotowanie posiłku dla całej rodziny, dzieci uczęszczające do szkoły i budujące własna szkołę. Zobaczyliśmy także, że wciąż w XXI wieku istnieją kraje, które nadal potrzebują naszej pomocy w edukacji i dożywianiu dzieci, leczeniu chorych, troski o życie duchowe młodych chrześcijan. Żywczanie ze wzruszeniem słuchali siostry Teresy i ze znaną sobie hojnością dzielili się tym co mają.  Już przez ostatnie dwa lata Parafia żywiecka włączyła się w finansowanie budowy studni w tamtejszej wiosce. Dzisiaj mogliśmy wspomóc budowę nowego szpitala dla chorych dzieci, dorosłych oraz wydających na świat swoje potomstwo kobiet. Albowiem wszystko co uczyniliśmy jednemu z najmniejszych tej ziemi to uczyniliśmy dla Chrystusa.