W gospodarstwie

Zebrzydowice to specjalny dom w naszej prowincji, którego rytm życia odmierza przyroda. Kiedy wszystko budzi się do życia, w gospodarstwie także wszystko ożywa. Zaczyna się czas prac w polu i ogrodzie i choć sił mało, to pragnienie pracy dla Boga wciąż przynagla Siostry z tutejszej wspólnoty. Być może niektóre już starsze i schorowane, ale nadal pełne życia, pragnień, radości i dostrzegające piękno, które przez Boga dane, objawia się tak cudownie w przyrodzie i ludziach. Siostry pracują nie tylko w gospodarstwie, ale także odwiedzają Ubogich w domach, służą w kaplicy, starając się o piękno liturgii i nabożeństw, a ich modlitwa jest największym darem dla wszystkich, którzy tak bardzo jej potrzebują.