Wizyta Ojca Generała

Wizyta Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia Ojca TOMAZA MAVRICAw Domu Prowincjalnym Sióstr Prowincji Krakowskiej, w dniu 14 grudnia 2017.

 

W godzinach popołudniowych Przełożony Generalny rozpoczął swoją wizytę od Przedszkola Sióstr Miłosierdzia. Odwiedził poszczególne grupy dzieci. Niektóre z nich podarowały mu swoje prace rysunkowe. Ojciec Tomaž oglądał je z wielkim zainteresowaniem, starał się nawiązać z dziećmi dialog. Nie zabrakło też wspólnej modlitwy i błogosłwieństwa.

 

Następnie udał się do Sióstr w Infirmerii. Tu po krótkiej modlitwie osobistej został przywitany przez S. Marię Pitek Służebną tej wspólnoty. W swoim słowie Przełożony Generalny odniósł się do przeżywanego Jubileuszu 400 lecia charyzmatu. Przypomniał prośbę jaką skierował do nas, by z tej okazji przyprowadzić do Zgromadzenia po jednym kandydacie i po jednej kandydatce. Następnie, Ojciec przywitał się indywidualnie z Siostrami i odwiedził kilka Sióstr leżących.

 

Ok. godz. 15.00 spotkał się z Siostrami Prowincji licznie zebranymi w kaplicy. Na początku został przywitany przez Siostrę Wizytatorkę, która przedstawiła aktualny stan Prowincji. Następnie skierował swoje słowo do zebranych Sióstr. Wymienił kilka konkretnych inicjatyw pomocy Ubogim jakie zostały podjęte z okazji 400 lecia charyzmatu. Wspomniał, że mamy patrzeć w przyszłość na nowe stulecie charyzmatu, które się niebawem rozpocznie.

Następnym etapem wizyty Przełożonego Generalnego była Świetlica Środowiskowa Św. Wincentego dla dzieci i Młodzieży przy ul. Warszawskiej 11. Młodzież na powitanie przedstawiła pantomimę o stworzeniu człowieka. Wyakcentowane zostały ludzkie ręce zdolne do czynienia dobra, ale zdolne też do czynienia zła, aż po ukrzyżowanie Jezusa. Młodzież pokazała co dobrego czyni swoimi rękami w świetlicy. Ojciec mógł zobaczyć osiągnięcia plastyczne i sportowe, takie jak np. ściana wspinaczkowa; łucznictwo, którego także sam spróbował z wielkim sukcesem i inne.

 

O godz. 17.00 miała miejsce Eucharystia. Wraz z Ojcem Generałem celebrowali ją: Ks. Kryspin Banko – Wizytator Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy, O. Józef Łucyszyn – Dyrektor Sióstr Miłosierdzia prowincji Krakowskiej, O. Marcin Stasiowski – Wicedyrektor dla Wspólnot Prowincji na Wschodzie, Ks. Jacek Gasiński – Superior Domu Księży Misjonarzy przy ul. Św. Filipa, Ks. Bogdan Zapotoczny.

 

Po Mszy św. świętowanie zostało przedłużone uroczystą agapą w refektarzu.

 

Dziękujemy Bogu za tę wizytę i ten choć krótki to jednak bardzo bogaty czas.

 Monika Dłubacz SM