Wolontariusze z Rabki

21 listopada 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wyróżnione zostało Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo działające w Rabce-Zdroju. Znamienne jest to, że publicznie doceniono komórkę organizacji, która w tym roku celebruje jubileusz 400-lecia istnienia.

Stowarzyszenie AIC (Association Internationale des Charités) jest w historii wolontariatu najstarszym świeckim stowarzyszeniem kobiet, a zarazem pierwszą gałęzią Rodziny Wincentyńskiej. W 1617 r. we francuskim mieście Châtillon-les-Dombes św. Wincenty zebrał po raz pierwszy grupę parafianek określając jej rolę pomagania ubogim rodzinom.

W ministerialnej uroczystości w Warszawie uczestniczyła Sekretarz Rabki-Zdroju Maria Daszkiewicz oraz siostra Anna Brzęk, Jadwiga Gacek i Wojciech Pyka – członkowie Stowarzyszenia. Minister Elżbieta Rafalska podziękowała wyróżnionym za ich niezwykłą pracę i zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi. „W pracy socjalnej niezwykle ważna jest miłość i empatia” – powiedziała.

Za motyw wyróżnienia grupy z Rabki uznano: „inicjatywy charakteryzujące się wyjątkową znajomością środowiska lokalnego, aktywne pozyskiwanie środków w celu prowadzenia działalności charytatywnej stacjonarnej i środowiskowej na rzecz osób samotnych, bezdomnych, uzależnionych, chorych i niepełnosprawnych”.

Stowarzyszenie w Rabce „wspiera osoby samotne, bezdomne, niezaradne życiowo, uzależnione od alkoholu. Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych powodów są niezdolne do rozwiązywania życiowych problemów, kształtowanie postaw społecznych, wspieranie działań na rzecz osób potrzebujących pomocy. Do działań Stowarzyszenia należy m. in. prowadzenie kuchni dla ubogich i wydawanie posiłków, odwiedzanie chorych w domach, prowadzenie punktu charytatywnego z wydawaniem żywności, odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego, organizowanie Wigilii dla samotnych, organizowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych”.

Aktualnie Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo liczy na całym świecie 160 tys. członków działających w 53 krajach .