Triduum w Seminarium

Razem ze wspólnotą Domu Prowincjalnego przeżywałyśmy Triduum Zgromadzenia. Był to dla nas czas pogłębieniażycia duchowego i kontemplacji Maryi Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik.
Na podkreślenie tych dni, wpisujących się w Rok Jubileuszu 400 lat Charyzmatu Wincentyńskiego, codziennie mogłyśmy przeżywać uroczystą Eucharystię sprawowaną m.in. przez abp. Marka Jędraszewskiego.
Pamiątką z tego czasu będzie dla nas wspólne zdjęcie.