Rycerze ze Słomnik

Listopadowy, mglisty wieczór… dojeżdżamy na miejsce, gdy młodzi małymi grupkami zaczynają zbierać się w bliższej okolicy kościoła parafialnego w Słomnikach. Kojarzę słowa zachęty z któregoś spotkania z biskupem G. Rysiem: „Wy zarzucacie sieci, ale Jezus zagarnia ryby (…) i On wyznacza czas zbierania owoców”. Wiemy, że do nas należy „zrobić swoje” i modlić się o owoce, których najprawdopodobniej nie będziemy oglądać.

Po modlitwie pieśnią do Ducha Świętego, spotkanie zaczyna się od prelekcji s. Agnieszki Matląg na temat naszego charyzmatu, osoby św. Wincentego oraz daru Cudownego Medalika, wspartej multimedialną prezentacją. Na zakończenie ponad 100 młodych ludzi, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, przyjmuje Medalik. Następnie wraz z parafianami uczestniczymy w Eucharystii, animując śpiew, do którego chętnie włączają się panie z Rycerstwa Niepokalanej – to na ich zaproszenie dotarłyśmy do tego miejsca. Po Mszy Świętej, w atmosferze Agapy, w jednej z salek, odbywa się spotkanie z „Rycerzami”- wysłuchują oni bardzo chętnie historii życia naszej św. Katarzyny, zadając mnóstwo pytań i dzieląc się swoją wiarą i doświadczeniami, związanymi z Cudownym Medalikiem. Spotkaniu towarzyszy wspólna modlitwa, dużo radości i smaczny poczęstunek.

Choć się wcześniej nie znaliśmy, miłość do Maryi zbliża nas i sprawia, że czas szybko biegnie. Rozstajemy się z zapewnieniem o pamięci w modlitwie i nadzieją na następne spotkanie.

s. Anna Widzyk