Misja w Kamerunie

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Polski są obecne w Kamerunie od roku 1978 roku. Aktualnie jest nas sześć: cztery z Prowincji Krakowskiej i dwie z Prowincji Warszawskiej. Posługę pełnimy w szkołach, w szpitalach, odwiedzamy osoby z ubogich środowisk, prowadzimy świetlicę dla dzieci niedożywionych z powodu trudnych warunków finansowych i konfliktów etnicznych, dla dzieci z rodzin wielodzietnych (niekiedy w rodzinie jest 10 dzieci).

Staramy się być na co dzień blisko ludzi, by poznać ich środowisko rodzinne, kulturę, zwyczaje, mentalność, język, który niekiedy utrudnia nam kontakt i poznanie realiów. Staramy się przeżywać własne ubóstwo z pogodą ducha. W trudnych sytuacjach życiowych, gdy czujemy się bezradne, uczymy się całkowitego zaufania Panu Bogu.

Ostatnio bardzo zaangażowałyśmy się w rozbudowę szpitala na północy Kamerunu w Moutourwa, gdzie klimat i warunki są trudne. Pragniemy umożliwić tutejszej ludności dostęp do leczenia, gdyż najbliższy szpital znajduje się w odległości ok. 50 km, a komunikacja jest utrudniona ze względu na drogi oraz częstotliwość transportu, niekiedy jest on raz w tygodniu. Pragniemy udostępnić salę operacyjną, na wyposażenie której szukamy ludzi dobrej woli, którzy mogliby nas wspomóc finansowo. Bardzo pragniemy, by projekt ten ujrzał światło dzienne, by nieść pomoc chorym i ratować ich życie.

Prosimy o duchowe wsparcie poprzez modlitwę naszej misji w Kamerunie.

S. Aleksandra Dworak SM