Rozmawiać jak Maryja

15 lipca w Domu Prowincjalnym w Krakowie miało miejsce Skupienie zatytułowane: „Maryja Mistrzynią międzyludzkiej komunikacji”. Prowadził je ceniony mówca – ks. Jerzy Smoleń – psycholog, terapeuta i wykładowca. W spotkaniu wzięły udział siostry oraz osoby świeckie.

Ks. Jerzy w jednej z konferencji mocno podkreślił m. in., że nasze spotkania z Bogiem: modlitwa, pielgrzymki, nocne czuwania muszą się przekładać na nasze relacje z bliźnimi. Bóg płacze, kiedy płacze skrzywdzone przez nas dziecko, Bóg płacze kiedy krzywdzimy naszych bliskich. Przypomniał o konieczności przebaczania sobie nawzajem. Przykładem przebaczenia jest Maryja stojącą pod Krzyżem. Odwołał się również do przeżywanego niedawno Roku Miłosierdzia. Bóg wybacza wszystko, wszystkim i zawsze.

Skutkami nieprzebaczenia są: utrata radości życia, choroby psychosomatyczne – nowotwory, nerwice, depresje, przywiązanie do przeszłości, chęć zemsty. Człowiek, który przebacza, jest szczęśliwszy, zdrowszy i żyje dłużej. O umiejętność przebaczenia należy się modlić. Przebaczenie nie równa się pojednaniu, gdyż to ostatnie zależy od obu stron.

Kontynuacją tego Spotkania było Czuwanie z Maryją z okazji 187 rocznicy Objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré w Paryżu przy ul. du Bac. Czuwanie rozpoczęło się procesją różańcową po ogrodzie. Następnie miał miejsce Apel Jasnogórski oraz Nowenna do Matki Bożej od Cudownego Medalika. O godz. 22:30 uczestniczyliśmy w refleksji słowno-muzycznej zatytułowanej: „Idźcie i głoście” w nawiązaniu do programu duszpasterskiego w naszej Ojczyźnie oraz do nauczania Ojca Świętego Franciszka podczas ŚDM w Krakowie. Czuwanie oparte było o 5 dróg:

  • Droga ROZEZNANIA – Wezwanie
  • Droga WIARY – Mocni w wierze
  • Droga MIŁOŚCI – Nauczajcie!
  • Droga EUCHARYSTII – Z całym Kościołem
  • Droga MISJI – Stawajcie się uczniami Chrystusa

W refleksję włączone zostało przesłanie Maryi z Objawień św. Katarzynie.

Czuwanie zakończyło się Eucharystią o godz. 24:00.

MODLITWA: Twoje Serce Maryjo, zjednoczone z Sercem Twojego Syna przyjmuje nas z czułością i z miłością. Dzisiaj Maryjo powtarzasz nam, że Bóg, który jest Miłością pragnie oddać się ludziom. Dlatego potrzebuje On naszej gotowości i dobroci. Pomóż nam Maryjo przylgnąć do Serca Jezusa. Ucz nas jednoczenia się z Nim, pozwól nam usłyszeć i odpowiedzieć na Jego wezwanie do miłowania. Nie łatwo jest kochać naprawdę… Maryjo, wyjednaj nam łaskę wierności na Twój wzór. Pozostań z nami, by dzielić się Bożym Światłem – Jego Miłością i Mocą.