Oddali życie za Króla

„Gdybyśmy na ziemi ujrzeli miejsce, po którym stąpał męczennik, zbliżalibyśmy się do niego z szacunkiem i całowali je nabożnie” (św. Wincenty do Sióstr Miłosierdzia, 19 VIII 1646)

Do licznych uroczystości Roku 400-lecia naszego charyzmatu możemy dodać kolejną rewelację: 11 listopada br. w Madrycie odbędzie się beatyfikacja 60 członków Rodziny Wincentyńskiej, którzy oddali swoje życie w obronie wiary na fali prześladowań lat 30-tych ubiegłego wieku w Hiszpanii. Wielu zginęło mając na ustach okrzyk: Niech żyje Chrystus Król!

Kard. Angelo Amato ogłosi błogosławionymi:

Przełożony Generalny, ks. Tomaž Mavrič, zauważa w swym liście z 17 maja skierowanym do Rodziny Wincentyńskiej:

„W naszym świecie naznaczonym kaprysem, krótkoterminowymi projektami oraz dążeniem do dobrego samopoczucia za wszelką cenę, ci nowi męczennicy stają się punktem odniesienia, który mówi o pięknie życia oddanego Bogu i służbie bliźnim aż do skrajnych konsekwencji. Jest oczywistym, że świadectwa męczeństwa nie można zaimprowizować: jest ono wynikiem całego życia ukierunkowanego na Ewangelię, lub innymi słowy: męczeństwo jest najbardziej okazałym owocem stałej wierności, heroicznym aktem właściwym tylko dojrzałym osobowościom, aktem, który bywa udziałem konsekwentnych chrześcijan o silnych przekonaniach”.