Na rodzinnej ziemi bł. Marty

W rodzinnych stronach bł. Marty Wieckiej, w dniach 19-21 maja 2017 odbyły się obchody z okazji IX rocznicy jej beatyfikacji. Z każdym rokiem uroczystości te mają coraz szerszy zasięg terytorialny i liczbowy. Jest to zapewne duża zasługa ks. Kamila Sobiecha, wikariusza pracującego na tamtych terenach, bardzo zaangażowanego w szerzenie kultu naszej Błogosławionej. To on, razem z Katolickim Stowarzyszeniem bł. Marty, którego jest pomysłodawcą i Asystentem, zaprosił siostry z prowincji krakowskiej, aby w ciągu trzech dni opowiadały i świadczyły o naszej Siostrze. Wydelegowane zostały s. Urszula Kosicka i s. Agnieszka Dywan. Po przyjeździe pociągiem do Tczewa, w drodze na parafię księdza Kamila w Starej Kiszewie, miały okazję zobaczyć kościół w Skarszewach, gdzie Marta przystąpiła 03.10.1886 r. do I Komunii świętej, kościół w Szczodrowie, gdzie została ochrzczona 18.01.1874 oraz Nowy Wiec, gdzie urodziła się i mieszkała.

W piątek 19 maja siostry w Starej Kiszewie wygłosiły konferencję do młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania oraz dialogowaną homilię dla dzieci przeżywających „biały tydzień” po przyjęciu I Komunii świętej. Następnie udały się do Nowej Cerkwi, skąd pochodziła mama Marty, Paulina Kamrowska i gdzie wzięła ślub z Marcelim Wieckim. Uczestniczyły tam we Mszy św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i wygłosiły konferencję dla małżeństw. Po Eucharystii odbyło się jeszcze spotkanie w salkach, w którym uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, grup parafialnych i rodzina bł. Marty.

W sobotę 20 maja, dzień rozpoczął się od pielgrzymek w kierunku Nowego Wieca, gdzie miały się odbyć główne uroczystości. Pielgrzymka ze Starej Kiszewy wyruszyła o 6.00 i uczestniczyło w niej ok. 90 osób oraz s. Agnieszka. Pielgrzymka ze Skarszew wyruszyła o 9.00 i razem z tamtejszymi parafianami wzięło w niej udział ok. 15 sióstr z Chełmna, Poznania i Wolsztyna. Jeszcze jedna, niewielka grupa pielgrzymowała z Wysina. Wszystkie one zostały powitane przez ks. Kamila przy domu i figurze bł. Marty, gdzie odbyła się wspólna modlitwa, a następnie ruszyły na koniec wioski, gdzie o 13.00 odbyła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej Wiesława Śmigla. Po niej odbył się poczęstunek dla pielgrzymów, którzy przybyli z różnych stron Pomorza oraz koncert młodzieżowego zespołu. Siostry w tym dniu opowiadały jeszcze o Błogosławionej w czasie pielgrzymki oraz w wywiadzie dla diecezjalnego radia „Głos”, a późnym popołudniem wygłosiły słowo na jej temat w czasie Mszy świętej i w czasie spotkania z rodzicami młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania.

W niedzielę 21 maja o bł. Marcie i „Darach z nieba” otrzymanych przez nasze Zgromadzenie, siostry opowiadały parafianom ze Starej Kiszewy podczas pięciu świątecznych Mszy świętych. A następnie udały się do Starogardu Gdańskiego, do parafii pw. Św. Mateusza, gdzie pracował ks. Jan Wiecki, aby uczestniczyć we Mszy św. dla chorych z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych, a na jej końcu opowiedzieć o podejściu do chorych naszej Błogosławionej. Ostatnim punktem tych intensywnych dni było spotkanie w salkach parafialnych w Starogardzie, gdzie zainteresowani osobą bł. Marty zostali zaproszeni na pielgrzymkę do Nowego Wieca i do zapisania się do Stowarzyszenia. W każdym dniu i w każdym miejscu czuć było dużą miłość do Błogosławionej oraz jej szczególną obecność, co w wyjątkowy sposób ukazało się w ten sposób, że w nowym, dwuletnim domu, który w Nowym Wiecu spalił się doszczętnie na przełomie kwietnia i maja 2017, ocalał jedynie obraz bł. Marty. Zapewne tak chciała zaznaczyć swoją obecność i powiedzieć wszystkim, że jest z nimi także w nieszczęściu, czuwając nad nimi już z innego, niezniszczalnego świata.

s. Urszula Kosicka SM

Informacje i nagrania na stronie Radia Głos

Zdjęcia: Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej: