Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie…

W Domu Macierzystym Zgromadzenia przy ul. du Bac w Paryżu w dniach 16 – 26 stycznia 2017 r. spotkały się na sesji przedstawicielki sióstr z 22 europejskich prowincji zgromadzenia, by pochylić się nad problemem migracji.

Sesję otwarła Matka Generalna Siostra Kathleen Appler, która zaprosiła nas, by pójść dalej…, aby z nową odwagą, dynamizmem i dyspozycyjnością odpowiadać na wezwania służenia najuboższym, migrantom. Zadała nam pytanie, czy radykalna miłość Jezusa Ukrzyżowanego wzbudza w nas niepokój w obliczu ogromu cierpienia jakiego doświadczają migranci. Wezwała nas do szukania odpowiedzi na pytania: co może być areną obronną, metodą, by ich głos został usłyszany; jakie są sposoby rozwiązywania problemów tych Ubogich. Podkreśliła, iż zadanie to nie jest dla dusz lękliwych. Mamy być w świecie ustami, rękami, sercem Jezusa, aby migranci mogli przetrwać i przynieść owoce w nowym środowisku.

Program sesji był bardzo dobrze opracowany. Składały się na niego wykłady przedstawione przez kompetentne osoby bezpośrednio zaangażowane w posługę migrantom; praca w grupach, podczas której mogłyśmy pogłębić to zagadnienie, dzielić się doświadczeniem; świadectwa; wspólna modlitwa. W rezultacie pomogło nam to wypracować kilka przekonań, wyzwań i konkretnych propozycji. Mamy nadzieję, że pomogą nam one, w duchu charyzmatu i zgodnie z nauczaniem Kościoła, podejmować wezwania jakie niesie dzisiejszy naznaczony migracją świat.

Niech Maryja przedstawia nas swemu Synowi byśmy mogły z odwagą uczynić wszystko cokolwiek On nam powie.

s. Halina Gaura