Jeden charyzmat o wielu twarzach

400-lat

Na progu Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego zapraszamy do parafii, która jest przykładem zgodnej realizacji charyzmatu przez co najmniej pięć gałęzi Rodziny.
W Skwierzynie, oprócz duszpasterzy – księży Misjonarzy, działają Szarytki, Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (AIC), Młodzież Misjonarska i Wincentyńska Młodzież Maryjna (Dzieci Maryi)…

 

Stowarzyszenie Dzieci Maryi, związane z objawieniami Niepokalanej w Paryżu w 1830 r. i Cudownym Medalikiem, przypomniało w listopadzie niezwykłe wydarzenia i ich przesłanie dla współczesnych:Stowarzyszenie WMM (dawniej: Dzieci Maryi) to szkoła życia wspólnotowego i ewangelicznego. Poniżej zdjęcia z wigilijnego spotkania grupy: 

Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół Technicznych oraz uczniowie Szkoły Podstawowej zorganizowali Świąteczną Zbiórkę Żywności na ternie miasta Skwierzyna. Zebrano około 700 kg żywności i przekazano Stowarzyszeniu św. Wincentego a Paulo działającemu przy parafii św. Mikołaja. Paczki otrzymały rodziny wielodzietne i ubogie oraz samotni i chorzy. Wydano sto paczek żywnościowych:Stowarzyszenie św. Wincentego wraz z Siostrami Miłosierdzia i Księżmi Misjonarzami oraz Młodzieżą Misjonarską i Wolontariatem zorganizowało Wigilię dla osób samotnych i ubogich z parafii. Na spotkanie przybyło 40 osób.


Tuż przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie klasy 3e Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego zaprezentowali Skwierzyńskim Ośrodku Kultury barwne Jasełka:

 


Swoje osobiste talenty można rozwinąć również w parafialnej scholi: