70 lat Dzieci Maryi w Dąbrowie

W kronice prowadzonej przez szarytkowską wspólnotę Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej s. Helena Nowosielska tak pisała o początkach tutejszego Stowarzyszenia Dzieci Maryi:dzieci-maryi1a

„Już 18 lipca 1946 r. dziewiętnaście młodych dziewcząt aktem ofiarowania poświęciło się Matce Bożej Niepokalanej jako aspirantki”.

Założycielką pierwszej wspólnoty była Siostra Kłopocka:

„We wrześniu 1946 roku odbyło się w Sokole pierwsze przedstawienie zorganizowane przez Dzieci Maryi dla miejscowej Ludności pt. «Miłosierdzie Maryi» […] ”.

Dalsze prowadzenie Stowarzyszenia objęła S. Wędzicha.

„Z okazji kanonizacji Świętej Katarzyny Labouré urządzono uroczyste Triduum w kościele parafialnym. Dzieci Maryi posprzątały i udekorowały kościół. W czasie uroczystości stały ze Sztandarem Niepokalanej i śpiewały na chórze”.

„Również na zjeździe w Częstochowie nasze Dzieci Maryi urządziły w Klasztorze Akademię ku czci Niepokalanej. Poza uroczystościami odbywały się co miesiąc u Księdza Proboszcza zebrania. Zawsze jedna z Dzieci Maryi przygotowywała referat na temat wspólnie obmyślony […] Zaś w każdą niedzielę odbywały się nasze wewnętrzne zebrania, na których tłumaczyłyśmy wspólnie Ewangelię z niedzieli, a drugą część zebrania poświęcałyśmy nabożeństwu do Matki Bożej, miłości ku Niej, umiejętności naśladowania Jej cnót…”

„W 1950 roku dekretem państwowym zostały zlikwidowane wszystkie katolickie stowarzyszenia, a więc i nasze Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Jednak gromadziły się dalej i zebrania oraz akademie odbywały się nadal w kościele”.

Dziękując Niepokalanej za Jubileusz 70-lecia Dzieci Maryi w Dąbrowie Tarnowskiej (działających dziś pod nazwą Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej), 27 listopada 2016 r. wystawiliśmy w kościele przedstawienie o św. Katarzynie Labouré i początkach Stowarzyszenia na świecie. Dzisiaj nasza wspólnota w Dąbrowie liczy 42 członków. Podobnie jak pierwsze Dzieci Maryi, także my chcemy kochać i naśladować Matkę Bożą oraz pomagać Ubogim. Udało nam się zorganizować raz w miesiącu Mszę św. dla chorych w ZOL-u. W Wigilię pójdziemy pokolędować chorym w szpitalu. Niech Maryja dalej nas prowadzi.