Rycerze ze Słomnik

Listopadowy, mglisty wieczór… dojeżdżamy na miejsce, gdy młodzi małymi grupkami zaczynają zbierać się …